Kom raskt i gang,
velg yrkesfag

Finn ditt yrkesfag
10 grunner til å velge yrkesfag

Velkommen til en samleside med kontaktinformasjon til ulike opplæringskontorer i Agder

Vi hjelper deg på veien til fag- eller svennebrev

Rask vei til jobb

Det er de yrkesfaglige utdanningene som gjør unge tidlig kjent med arbeidslivet.

Unngå stort studielån

Det er de yrkesfaglige utdanningene som gjør unge tidlig kjent med arbeidslivet.

Et hav av muligheter

Yrkesfag skaper flere veier til yrkeslivet. Det er lettere å gå fra yrkesfag til høyere utdanning, enn omvendt.

Gode jobbmuligheter

Ifølge NAV vil yrkesfag og fagbrev være en av de sikreste veiene til jobb i fremtiden.

Raskt i boligmarkedet

Du har lønn under utdanning, kommer tidligere ut i jobb og unngår et stort studielån.

Selvstendig problemløser

Praktiske utfordringer i hverdagslivet kan ofte løses på egenhånd, som oppgaver i hus og hjem, eller arbeidet.

Over 200 yrker

Yrkesfag gir mangfoldige utdanningsretninger for (nesten) alle interesser.

Lønn under utdanningen

Det er de yrkesfaglige utdanningene som gjør unge tidlig kjent med arbeidslivet.

Starte egen bedrift?

Lærlinglønnen utgjør en prosentandel av fagbrevinnehaverens begynnerlønn i ditt utdanningsyrke.

Videreutdanning

"Y-veien" for eksempel gir yrkesfaglige muligheter for høyere utdanning med relevant fagbrev/svennebrev.

Finn ditt yrkesfag

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Om Oss

Du har kanskje hørt ordet “opplæringskontor”, men er usikker på hva det er? Det finnes mange opplæringskontor, og som regel er hvert av dem eid av en bestemt bransje.

Opplæringskontorenes rolle er delt i to:
1. Rekruttere nye lærlinger
2. Følge opp lærlinger i sin bransje

Det innebærer informasjonsarbeid på skoler og messer, svare på henvendelser fra elever og foresatte som er nysgjerrige på en yrkesutdanning, men som trenger litt hjelp til å få svar på en del spørsmål. De som blir lærlinger får en fast kontaktperson i bedriften hvor de har læreplass.

La oss hjelpe deg til å finne riktig kontaktperson for din utdanning og yrkesretning.

Kom raskt i gang med Opplæringskontorene! Din fremtid er vårt fokus.

Per Ole Sæverud
Mobil: 951 24 311
E-post: perole@bilfagsor.no

Sendt!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Produsert av PM Grafisk Sør
Du kommer deg raskt ut i jobb